تیم عملیاتی مرکز آمبولانس آرمان سلامت شهر متشکل از بهیاران دلسوز با  بیست سال سابقه خدمات درخشان و ارزنده و کمک رسانی به همشهریان  و هم وطنان گرامی، خدمات مورد نیاز را در دسترسی بیماران عزیز قرار می دهد.

خطی مشی کیفیت و اهداف استراتژیک

ماموریت ما خدمت در راستای حقوق  انسانی، افزایش رضایتمندی، احترام، جلب اعتماد متقاضی خدمات می باشد.

همکاران ما با ارتقای کیفیت خدمات درمانی و مراقبت های ارائه شده در سرویس های آمبولانس، سعی در ارائه هر چه بهتر و بیشتر خدمات را دارند.

ما همواره سعی میکنیم به عنوان یکی از برترین مراکز ارائه دهنده خدمات اورژانس توسط مراکز درمانی، مشتریان و بیماران محترم باقی بمانیم.