آمبولانس خصوصی

آمبولانس خصوصی با هدف خدمت به همشهریان گرامی آماده ارائه خدمات شبانه روزی می باشد.

آمبولانس خصوصی تهران

 آمبولانس خصوصی تهران به عنوان آمبولانس حمل بیمار حامی بیماران،معلولان،افراد ناتوان و نیازمند امداد رسانی و آماده حمل بیماران اورژانسی می باشد.

آمبولانس خصوصی شمال تهران

 آمبولانس خصوصی شمال تهران همچنین در تمامی مناطق تهران آماده

خدمات پرستاری و آمبولانس و دارای آمبولانس کد دار،آمبولانس تیپ a و آمبولانس تیپ b  می باشد.